Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, OTHEM KVIENDE 1:6 M.FL. PRÄSTGÅRDSMILJÖN I OTHEM Ny sökning Tillbaka till sökning

519-8.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PRÄSTGÅRDSMILJÖN I OTHEM (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

OTHEM KVIENDE 1:6

OTHEM PRÄSTGÅRDEN 1:2

OTHEM PRÄSTGÅRDEN 1:3

Historik

Prästgårdsmiljön i Othem är den bäst bevarade bymiljön av detta slag på Gotland. Den illustrerar utvecklingen av det gotländska bysamhället från medeltid fram till sekelskiftet 1900. Byggnadsminnet omfattar huvudbyggnad med två flyglar, konfirmandpaviljong, två lador, lider, skolhus med separat uthus, källare, cykelställ, sockenmagasin samt ett bostadshus för kantor och klockare. Till byggnadsminnet hör även trädgården med sten- och bandtunar. Prästgården med tillhörande park angränsar till kyrkogården medan övriga byggnader ligger som en obruten kedja i anslutning till huvudbyggnaden.
De äldsta delarna av manbyggnaden i kalksten hä...

Läs mer i eget fönster