Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LÄRBRO STORA TAKSTENS 2:2 STORA TAKSTENS I LÄRBRO (GRUBBS HUS M.FL. BYGGNADER) Ny sökning Tillbaka till sökning

fd973603

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA TAKSTENS I LÄRBRO (GRUBBS HUS M.FL. BYGGNADER) (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

LÄRBRO STORA TAKSTENS 2:2

Historik

Takstains tillhör Gotlands mest sägenomspunna gårdar. Äldsta kända ägare är Niklas och Mikael Takstains. Rester från deras stenhus ingår troligen i Gamla manbyggnadens nedervåning. Ytterligare medeltida stenhus har funnits på gården, varav delar finns kvar i trädgården och i Stora manbyggnadens källare.
Gamla manbyggnaden är uppförd i sten i två våningar under tegeltak. Den har byggts i etapper från medeltid och framåt, sitt nuvarande utseende erhöll byggnaden 1767. Huset genomgick en restaurering under 1989-91.
Stora manbyggnaden är ett enhetligt bygge från ca 1820 på delvis äldre grund. Den är ett av Gotlands landsbygds största st...

Läs mer i eget fönster