Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LÄRBRO GLÄSTÄDE 1:16 BÅTSMAN VALLES TORP Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1204-039

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÅTSMAN VALLES TORP (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Torp - Båtsmanstorp

Boställe och tjänstebostad - Torp - Båtsmanstorp

LÄRBRO GLÄSTÄDE 1:16

Historik

Båtsman Valles torp är beläget vid Glästäde, halvannan kilometer söder om Lärbro på norra Gotland. Torpstället iståndsattes 1861, i enlighet med 1840 års stadgade byggnadsregler för båtsmansboställen och har sedan inte förändrats märkbart, utan bevarat ursprunglig utformning. Det brukades endast av två båtsmän fram till båtsmanhållets vakanssättning 1887. Det var sedan bebott fram till omkring 1930 och därefter har det under en tid brukats som missionshus. Den nuvarande ägaren tog över fastigheten på 1960-talet och har genom åren varsamt rustat upp byggnaderna och de övriga anläggningarna samt hävdat den tillhörande marken.
Fastighe...

Läs mer i eget fönster