Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LYE LILLRONE 1:3 BRUHNS VATTENKVARN Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_527

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRUHNS VATTENKVARN (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Kvarn

Jordbruk - Kvarn

LYE LILLRONE 1:3

Historik

Vid Malby å fanns tidigare 20 vattenverk, varav Bruhns kvarn är den enda kvarvarande och ett av endast sju bevarade av Gotlands tidigare 228 kända vattenkvarnar. Den är dessutom den enda med dubbla hjul och har all maskinell inredning bevarad intakt, vilket gör att kvarnen är i malbart skick.
Bruhns Vattenkvarn är uppförd i sten och ofärgat trä i två våningar under spåntak, i omgångar under 1700- och 1800-talen, i sluttningen mot Malby å. I dess övre våning finns en kvarnkammare med bevarad inredning i form av bl.a. bord, brits och skåp. Sammanbyggd med kvarnen finns fördämningsmuren med luckor. En bit uppströms kvarnhuset, står ett...

Läs mer i eget fönster