Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KRONAN 8 TELEVERKETS HUS OCH VON LEESEN-RIBBINGSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Von-Leesen-Ribbingska-huset-2010.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TELEVERKETS HUS OCH VON LEESEN-RIBBINGSKA HUSET (akt.)
Östergötland
Norrköping

Handel och bankväsende - Affärshus

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

KRONAN 8

Historik

Gamla telegrafstationen i Norrköping är uppförd i nationalromantisk stil 1912, efter ritningar av stockholmsarkitekten Aron Johansson (1860-1936). Byggnaden är uppförd i tre våningar med källare och inredd vind. Taket är brutet och klätt med svart, glaserat tegel. De bärande väggarna är av tegel, medan bjälklag pelare och takstolar är av betong. Tegelfasaden vilar på sockel av granit. Även de fint utformade listerna, fönsteromfattningarna, takbalustraden och burspråken är klädda med granit. Stenreliefer med Stora riksvapnet och Kungliga telegrafverkets symboler finns i fasaden. Färgade klinkerplattor är infällda i slätputsade partie...

Läs mer i eget fönster