Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, KLINTE STRANDS 1:144 DONNERSKA HUSET I KLINTE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DONNERSKA HUSET I KLINTE (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

KLINTE STRANDS 1:144

Historik

Det s.k. Donnerska huset i Klinte är uppfört i etapper under 1780- och 90-talen av handelsmannen Jacob Niclas Donner. Stenhuset står i två fulla våningar med stor vind under brant tegeltak. Nedervåningen nyttjades som handelslokal, kontor och lager. Övervåningen inreddes till en påkostad representationsvåning.
Söder om huvudbyggnaden finns en ståtlig magasinsbyggnad från 1780-talet. Den är byggd i bulteknik i två våningar. Bottenvåningens väggar består till stor del av prismahuggna bular, vilka är återanvända från en äldre byggnad.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1991-12-09. Dnr 221-3736-90