Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HEMSE HÄGERN 1 HÄGGSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Häggska huset Hemse2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄGGSKA HUSET (akt.)
Gotland
Gotland

Utbildning och vetenskap - Skola - Folkhögskola

Utbildning och vetenskap - Skola - Folkskola

HEMSE HÄGERN 1

Historik

Det s.k. Häggska huset vid Hemse Folkhögskola uppfördes 1891 av byggmästare Alfred Bergström efter ritningar av arkitekten och konstnären Axel Herman Hägg (1835-1921) i en för denne typisk, engelskinspirerad träarkitektur. Det mest karakteristiska engelska stildraget som återfinns hos Häggska huset är byggnadens "uppdelning" i flera byggnadskroppar med gavlar och takfall åt olika håll. Alltsedan byggnadstiden har den nyttjats för ursprungliga ändamål i folkhögskolans verksamhet. Endast mindre förändringar har vidtagits under senare tid.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring av det s.k. Häggska huset, Länsstyrelsen i Gotlands län...

Läs mer i eget fönster