Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HEJNUM LILLA KYRKEBYS 2:3 LILLA KYRKEBYS HEJNUM Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_84

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LILLA KYRKEBYS HEJNUM (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

HEJNUM LILLA KYRKEBYS 2:3

Historik

Fastigheten har varit bebyggd sedan medeltiden och består av mangårdsbyggnad, två flyglar samt en bakomliggande källarflygel och vedbod. Väster om fastigheten finns en tillhörande ladugård från 1900-talets mitt. Byggnaderna omges av en mindre trädgård med buskar och mindre odling.
Manbyggnadens första våning uppfördes i kalksten under slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Under 1800-talets början tillkom en andra våning. Byggnaden tillhör öns äldre tvåvånings enkelstugor. Under första hälften av 1900-talet tillkom ett bakbygge i trä. Byggnaden har en slätstruken gul puts med gråblå snickerier samt tegeltak. Byggnaden har ...

Läs mer i eget fönster