Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HAVDHEM PRÄSTGÅRDEN 1:73 HAVDHEM PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/192

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAVDHEM PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

HAVDHEM PRÄSTGÅRDEN 1:73

Historik

Den välbevarade prästgården från 1700-talet med uthusbyggnader ligger i direkt anslutning till kyrkan. Anläggningen är uppdelad i en storgård och en lillgård och platsen har sedan fungerat som kyrkligt centrum för trakten sedan medeltid.
År 1763 revs den gamla manbyggnaden och ersattes av en ny. De övriga äldre uthusen har synbarligen stått klar till 1800-talets andra hälft, då de dömdes ut vid en ekonomisk besiktning varefter de revs. Efterhand ersattes de av nya ekonomibyggnader.
Manbyggnaden är uppförd i kalk- och sandsten i två våningar. Byggnaden är en uppblåst representant för arkitekturen i mitten av 1700-talet på Gotland oc...

Läs mer i eget fönster