Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HANGVAR SIGSARVE 1:10 SIGSARVE 1:10 I HANGVAR Ny sökning Tillbaka till sökning

Hangvar Sigsarve 1.10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SIGSARVE 1:10 I HANGVAR (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

HANGVAR SIGSARVE 1:10

Historik

Sigsarve 1:10 är, tillsammans med grannparten i söder Sigsarve 1:7, ett utmärkt exempel på en typisk nordgutnisk gårdmiljö med en mängd byggnader, vilka spänner över en tidsrymd av 150 år. Samtliga byggnader har restaurerats på ett förtjänstfullt sätt. Den kringliggande miljön med trädgårdar, hägnader, åkrar o.s.v. är helt opåverkade av nyare tiders brukningsmetoder och nyttjas alltjämt på hävdvunnet sätt.
Fastigheten består av en lång envånings manbyggnad i parstugeform av sten under tegeltak uppförd vid 1700-talets slut. Till manbyggnaden hör två flyglar, varav den södra är kort och hög med stensatt källare, under två drängkammare...

Läs mer i eget fönster