Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HAMRA STORMS 1:2 STORMS I HAMRA Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_82

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORMS I HAMRA (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

HAMRA STORMS 1:2

Historik

Byggnaden uppfördes på 1700-talet som tvåvånings enkelstuga i sten, till ovanligt stor del av oregelbunden gråsten. Sandstensflistaket ligger på ett undertak av falor uppburet av grova åsar. Huset består av farstu, kammare och vardagsstuga. Övervåningen har varit vind.
Flistakshuset vid Storms är unikt då det är ett av endast två kvarvarande hus av en typ som förr helt dominerade sydligaste Gotland.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1985-12-16. Dnr 11.392-143-85