Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HALL GANNARVE 2:3 GANNARVE HALL Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-316

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GANNARVE HALL (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

HALL GANNARVE 2:3

Historik

Gannarve är en del av en förtätad bebyggelsemiljö bestående av fyra bevarade gårdsparter uppförda under 1700-talets slut och under 1800-talet, var och en med likartat bebyggelsemönster. Den är en typisk norrgotländsk gård, vackert belägen längs vägen söder om kyrkan på en smal åsrygg mellan odlingsbar jord i väst och hällmarksskog i öst. Byggnaderna är utmärkta representanter för nordgotländsk byggnadsstil och manbyggnaderna dessutom för socknens speciella stil, varav den norra i stort oförändrade, hyser särskild skönhet.
Norra partens höga och smala manbyggnad, en parstuga i sten under tegeltak i en och en halv plan, uppfördes unde...

Läs mer i eget fönster