Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HABLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:26 M.FL. HABLINGBO PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/105 (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HABLINGBO PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

HABLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:26

HABLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:27

Historik

Manbyggnaden uppfördes 1759-60, möjligen på gammal grundval. Den är byggd av sten i två våningar och dess kompakta byggnadskropps släta, enkelt utformade fasader med gavlar utan takutsprång och högrest tak, utgör ett ypperligt exempel på det gotländska byggnadsskicket under 1700-talets mitt.
Brygghuset i sten, beläget väster om huvudbyggnaden uppfördes troligen 1869 och är sammanbyggt med det år 1810 uppförda visthuset av kalksten med kött-, fisk- och mangelbod och ett småkreaturshus. Då tillkom även den intilliggande uthuslängan, även den i kalksten och innehållande småkreaturshus och avträde.
Ladugården bestod tidigare av tre byg...

Läs mer i eget fönster