Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lund kn, SANKT BOTULF 14 RÅDHUSET, LUND Ny sökning Tillbaka till sökning

98155HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET, LUND (akt.)
Skåne
Lund

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

SANKT BOTULF 14

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Lund, som är en av Sveriges äldsta städer, låg tidigt under rådhusrätt. Den äldsta notisen om ett rådhus är från mitten av 1300-talet. Rådhuset från 1836 byggdes egentligen som stadshus med restaurang, resanderum och festsal. Mellan 1899-1900 byggdes det om att tjänstgöra som rådhus och lokal för stadsfullmäktige. Byggnaden kom sedan att användas som rådhus fram till tingsrättsreformen 1971. Därefter kom det att övergå till att fungera som kommunalhus.

Rådhuset är en trevåningsbyggnad där den höga sockeln utgör en våning. Det valmade sadeltaket har fått en skif...

Läs mer i eget fönster

Lunds rådhus byggdes 1836 som stadshus i två våningar över en låg sockelvåning. Byggherre var det för ändamålet bildade Stadshusbolaget. Efterhand inlöstes aktierna av Lunds stad, som 1863 blev ensam ägare. Ombyggnaden till rådhus skedde 1899-1900, varvid tre av fasaderna putsades i klassicerande stil. 1966-68 inreddes byggnaden för magistraten och rådhusrätten. Fasaderna ändrades på nytt varvid tegelväggarna delvis frilades från puts och skarpfogades, dock med bibehållande av portalomfattningen, fönsteromfattningarna och sockelvåningens rustik.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 de...

Läs mer i eget fönster