Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lund kn, GLÄDJEN 4 LILJEWALCHSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

P1050691.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LILJEWALCHSKA HUSET (akt.)
Skåne
Lund

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

GLÄDJEN 4

Historik

Ett tvåvåningshus under högt valmat tak, byggt under 1700-talets senare del. Huset var ursprungligen uppfört helt i korsvirke, men i första våningen mot gatan har korsvirket blivit ersatt med tegel i samband med upptagandet av skyltfönster. Fram till 1962 var väggarna putsade. Vid en reparation, troligen 1842, insattes större fönster i andra våningen. Inkörsporten i husets mitt togs upp 1923, då en affärslokal inreddes i den tidigare inkörsporten. Övervåningen inrymmer två bostadslägenheter med bevarad äldre inredning. Huset är uppkallat efter släkten Liljewalch, som innehade fastigheten från slutet av 1700-talet fram till mitten av...

Läs mer i eget fönster