Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GRÖTLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:4 M.FL. GRÖTLINGBO PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

f9710407

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRÖTLINGBO PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

GRÖTLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:4

GRÖTLINGBO SANDES 1:13

Historik

Huvudbyggnaden av sandsten i två våningar, härstammar till sina äldsta delar från medeltiden och genomgick ca 1760 en stor ombyggnad, då den erhöll sitt nuvarande utseende med bl.a. påbyggd övervåning. Den genomgick även ett flertal ombyggnader under 1900-talet.
I anslutning till huvudbyggnaden finns en fristående kalkstensflygel, f.d. brygghus med bakugn, härstammande från 1700-talet. Sin nuvarande volym och utformning erhöll huset ca 1890 då det tillbyggdes med bostadsdel i söder och taket höjdes. Flygeln genomgick en exteriör restaurering 1993.
Väster om flygeln ligger ekonomibyggnaderna bestående av ladugård med tröskvandring o...

Läs mer i eget fönster