Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lund kn, MARIA MAGLE 11 KANIKRESIDENSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Lund, Kanikresidenset, Maria Magle 11, Kiliansgatan  13, aug10JS  P1030295.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KANIKRESIDENSET (akt.)
Skåne
Lund

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Folkrörelse och föreningsliv - Folkets hus

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

MARIA MAGLE 11

Historik

Det medeltida tegelhuset, uppfört på 1220-talet, ingår som en del i en år 1969 färdigställd byggnad. Huset tjänade på 1300-talet som residens för kaniken vid domkyrkan, Nils Bunkeflo, och representerade då en typisk herremansbostad med en enklare nedre bostadsvåning och en övre salsvåning. Huset inrymmer nu en tidningsredaktion.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3