Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FOLLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:3 FOLLINGBO PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/221

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOLLINGBO PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

FOLLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:3

Historik

Follingbo prästgård består av bostadshus, två flygelbyggnader och fyra komplementbyggnader.
Bostadshuset är byggt i kalksten under ett tak med enkupigt tegel. Husets äldsta delar är från tidigt 1700-tal. Byggnaden fick nuvarande volym och proportioner vid slutet av 1700-talet. Det bär spår från exteriöra och interiöra renoveringar under 1960-90-talen.
Den ena flygelbyggnaden, den s.k. Holmbergsflygeln, flyttades under Jakob Holmbergs tid som kyrkoherde, 1822-1878, till prästgårdsmiljön från grannsocknen Akebäck. Flygeln var privat bostad åt präster ända in på 1900-talet. Den är byggd i skiftesverksteknik med tre olika fasadbeklädnad...

Läs mer i eget fönster