Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FLERINGE HAU 1:28 HAU PÅ AR Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_367

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAU PÅ AR (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

FLERINGE HAU 1:28

Historik

Hau på Ar, i Fleringe är en liten utmarksgård belägen intill havet i ett storslaget, öppet hedmarkslandskap i odlingsbygdens utkant. Gården tillhör Gotlands ytterst få bevarade fattigmansgårdar med samtliga byggnader i behåll.
De äldsta byggnaderna uppfördes troligen under 1800-talet av liesmeden Regn och omfattade då en smedja sammanbyggd med en mindre bostad samt ladugårdens norra del. Senare har bostadshuset successivt fått sina rum tillfogade så att dagens oregelbundna planlösning uppstått. Stenväggarna är slätputsade och kalkade, gavelfälten och taken spånklädda. Byggnadsmaterialen, sten och trä, har tagits från närmaste omgivn...

Läs mer i eget fönster