Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, GAMLA KASERN 1 GAMLA KASERN, TYGHUSET OCH EXERCISHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Gamla Kasern 4.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA KASERN, TYGHUSET OCH EXERCISHUSET (akt.)
Skåne
Landskrona

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

GAMLA KASERN 1

Historik

I byggnadsminnet Gamla Kasern ingår:
Gamla Kasern, Tyghuset och Exercishuset med sammanlänkade byggnad, samt Kasernplan.
År 1747 fattade regeringen beslut om Landskrona stads befästande, ett av Sveriges genom tiderna största försvarsprojekt. Två år senare lades ett planförslag fram, i huvudsak baserat på ett förslag av Erik Dahlberg. Den s.k. Nya Staden var monumental och regelbunden. Ingen hänsyn togs till befintlig bebyggelse. En fästningsgördel, i vilken citadellet införlivades, skulle läggas runt staden. För att skydda hamnen och staden planerades en stark fästning på Gråen. Eftersom staden skulle kunna beskjutas från den nya fä...

Läs mer i eget fönster