Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FIDE NYGRANNE 1:42 PÄRONLUNDE Ny sökning Tillbaka till sökning

Fide Nygranne 1.42, Päronlunde 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PÄRONLUNDE (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

FIDE NYGRANNE 1:42

Historik

Päronlunde uppfördes under 1700-talet som enkelstuga. 1864 tillkom en andra våning. Byggnaden är uppförd i sten med ett flistak. Ett köksbakbygge i sten under faltak i en våning kan vara från 1700-talet.
Huset är välbevarat med få förändringar sedan byggnadstiden.
Trädgården är botaniskt intressant med ett stort antal sällsynta växter.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1986-12-15. Dnr 11.392-921-86