Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FARDHEM PRÄSTGÅRDEN 1:11 FARDHEMS PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

469-19.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FARDHEMS PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

FARDHEM PRÄSTGÅRDEN 1:11

Historik

Fardhem prästgårds huvudbyggnad är uppförd av kalksten i två våningar och har omfattande medeltida murverk med överputsade hörnkedjor i såväl botten- som övervåning. Huset ombyggdes ca 1734 och försågs då troligen med säteritak. Vid en ombyggnad i slutet av 1700-talet försågs dock byggnaden med ett brant sadeltak och erhöll då ett typiskt gotländskt utseende, med kompakt volym och huvudfasad med sparsam utsmyckning samt sträng symmetri och harmoniska proportioner. Byggnaden har renoverats vid flera tillfällen under 1900-talet.
Södra flygeln uppfördes i slutet av 1700-talet och fungerade ursprungligen som visthus m m, men ändrade sna...

Läs mer i eget fönster