Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ENDRE PRÄSTGÅRDEN 1:10 ENDRE PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/164

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENDRE PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

ENDRE PRÄSTGÅRDEN 1:10

Historik

Endre prästgårds huvudbyggnad är ett envånings kalkstenshus som har betydande rester av medeltida murverk. Byggnaden om- och påbyggdes strax efter 1700-talets mitt. Exteriören har ett för de gotländska prästgårdarna från tiden typiskt utseende; med kompakthet och slutenhet i fasaderna samt hög takresning med brant sadeltak utan gavelutsprång.
Större reparationer har utförts 1928 och 1967-68.
Kring huvudbyggnaden finns en parkliknande trädgård med grusgångar och äldre trädbestånd vilka omgärdas av stentunar.
Sju ekonomibyggnader, från 1800-1900-talen, är grupperade kring en kvadratisk gård. De är avskiljda från huvudbyggnaden med en...

Läs mer i eget fönster