Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Svalöv kn, KÄLLS NÖBBELÖV 2:17 KÄLLS NÖBBELÖV GAMLA PRÄSTGÅRD OCH GAMLEGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Källs Nöbbelövs prästgård 3.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLS NÖBBELÖV GAMLA PRÄSTGÅRD OCH GAMLEGÅRD (akt.)
Skåne
Svalöv

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

KÄLLS NÖBBELÖV 2:17

Historik

Enligt syneprotokoll den 23 juli 1807 uppfördes Källs Nöbbelövs prästgård av kyrkoherde Pehr Sandberg. Gamla prästgården i Källs Nöbbelöv, även kallad Gamlegård, har varit helt kringbyggd och markerar slutenheten mot yttervärlden genom att alla dörröppningar vetter in mot gårdsplanen. Den södra längan, som var en modern ladugårdsbyggnad brann ned till grunden 1953. Källs Näbbelövs prästgård från 1806 är tredje generationens prästgård på samma plats. Prästgården är en typisk skånsk bondprästgård med rötter i 1600-talet. Av gårdens ursprungliga längor återstår idag prästbostaden i väster och undantagslängan i norr med kort vinkel i ös...

Läs mer i eget fönster