Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, EKE BY 1:1 BY I EKE Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_575

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BY I EKE (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

EKE BY 1:1

Historik

By är en ensamgård belägen i ett öppet jordbrukslandskap i sockens östra del. Byggnaderna är uppförda i sten under 17- och 1800-talen och ligger tämligen tätt tillsammans, de ger med sina relativt slutna yttersidor ett borgliknande intryck. Öppningarna mellan byggnaderna är slutna av ovanligt höga gårdsmurar. Gårdinfarten är genom norra ladugårdens portlider med portar i den yttre karmen.
Manbyggnaden, i parstugeform under tegeltak är uppförd 1771. Dess övervåning tillkom ca 1850.
Två stycken tätt stående flyglar, i två låga våningar under tegeltak, härstammar från 1700-talet. Den södra flygeln har parstugeform medan den norra har o...

Läs mer i eget fönster