Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, DALHEM PRÄSTGÅRDEN 1:18 DALHEMS PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALHEMS PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

DALHEM PRÄSTGÅRDEN 1:18

Historik

Huvudbyggnadens tillkomstår är okänt men den bevarar omfattande medeltida murverk med synliga hörnkedjor i såväl botten- som övervåning. Byggnaden av kalksten i två våningar byggdes om på 1770-talet och erhöll genom denna ett tidstypiskt gotländskt utseende, med bl. a. frilagda hörnkedjor.
Den låga välbevarade källarbyggnaden i kalksten, i en våning under flackt tak, uppfördes 1835-40 och utgör ett gott exempel på ekonomibyggnader från denna tid.
Flygeln i kalksten uppfördes 1764 med vinkelrätt placering mot huvudbyggnaden. Flygeln byggdes om vid slutet av 1800-talet och under 1940-talet.
Smedjan uppfördes som komplementbyggnad 1857...

Läs mer i eget fönster