Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, DALHEM KAUNGS 1:6 DUNE AFFÄR Ny sökning Tillbaka till sökning

D01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DUNE AFFÄR (akt.), DUNBODI (akt.)
Gotland
Gotland

Handel och bankväsende - Bostadshus

Handel och bankväsende - Lanthandel

Handel och bankväsende - Lanthandel

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

DALHEM KAUNGS 1:6

Historik

DUNE AFFÄR (DUNBODI) - Lanthandeln Dune affär byggdes 1904 i tidstypisk stil i stolpverkskonstruktion under falsat plåttak med hög stenfot. År 1922 tillfogades en stor bostadsvåning efter ritningar av skollärare Carl Björkander, vilken hämtat inspiration från nationalromantiken. Byggnaden genomgick en exteriör och interiör restaurering mellan åren 1986-88 och nyttjas som väl fungerande bostad samt lanthandelsmuseum under namnet "Dunbodi".

AFFÄRSRÖRELSEN VID DUNE - Ca 1880 startas affärsrörelse vid Dune i Dalhem av Lars Johan Eklund i gårdens kvarnkammare. L. J. Eklund var tämligen förmögen, bl. a. ägde han en tid även Liljehornska...

Läs mer i eget fönster