Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BURS LINDARVE 1:28 HJORTERIANERNAS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Hjorters kapell 2008-07-01 003.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJORTERIANERNAS KAPELL (akt.), HJORTERS KAPELL (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Frikyrka

BURS LINDARVE 1:28

Historik

Hjorters kapell, Hjorterianernas kapell eller Missjonshuset vid Lindarfve är Gotlands äldsta kapell från väckelserörelsen, och Gotlands enda inhemska väckelserörelse.

Jöns Hjorter, född 1820 i Näs socken, blev ”väckt” i 30-års ålder. Han blev snart själv predikant, i början reste han runt och predikade, på förfrågan från Burs flyttade han dit (1857), där han fick hjälp att föra upp sitt hem. Mötena hölls på gårdarna runt om och snart uppstod behovet av en lokal, kapellet uppfördes av gemensamma krafter. Den Hjorterska tron rymdes inom kyrkan men var strängare, rörelsen fanns i hu-vudsak i tre socknar – Burs, När och Rone.

Kape...

Läs mer i eget fönster

Hjorterianernas kapell är Gotlands äldsta byggnad från väckelserörelsens tid, byggt omkring 1854. Byggnaden är uppförd i pinnmursteknik under papptak i enkelstugeform och består av farstu, kammare och bönsal med läktare.
Hjorterianismen var Gotlands enda inhemska väckelserörelse och fastigheten är unik även för svenska förhållanden.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen på Gotland, 1986-12-15. Dnr 11.392-221-85

År 1857 - 1857 Nyanläggning
omkring 1857. Jöns Hjorter flyttar till Lingvide, Burs (GB anger att kapellet uppfördes då).
År 1882 - 1882 Ändring
En grind köptes.
År 1885 - 1885 Ändring
Takspån inköptes, samt anskaffades bräder till skjultaket.
År 1886 - 1886 Ändring - Inhägnad, staket
Beslöts det att gärdsgården skulle repareras. Spik till taket köptes, och utbetalning för tjära.
År 1966 - 1966 Rivning
omkring 1966. Revs ett vagnsskjul med vedbod som fanns vid kapellet.