Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, BASTIONEN 6 NORRA KASERN, FYRKAPPAN OCH NORREPORT Ny sökning Tillbaka till sökning

Norreport och Norra Kasern 5.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA KASERN, FYRKAPPAN OCH NORREPORT (akt.)
Skåne
Kristianstad

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Citadell

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Befästning

BASTIONEN 6

Historik

Av den befästningsanläggning, som uppfördes i Kristianstad under tiden 1748-1808, återstår endast några få byggnader, bland vilka märks Norra Kasern och vaktstugan Fyrkappan. Kasernen är en tegelbyggnad i två våningar under brutet tak, byggd på 1760-talet. Intill denna har man i sen tid återuppfört den norra fästningsporten, Norreport, från 1750-talet. Ritningarna till porten och sannolikt även kasernen utfördes av Carl Hårleman. Fyrkappan, en envånig putsad stenbyggnad med högt valmat tak, byggdes 1799-1801.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieä...

Läs mer i eget fönster