Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BURS PRÄSTGÅRDEN 1:11 BURS PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_279

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BURS PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

BURS PRÄSTGÅRDEN 1:11

Historik

Burs prästgårds byggnader bildar en sluten enhet med tätt placerade hus. Huvudbyggnaden i sten uppfördes i två etapper under 1700-talet, troligen på medeltida grund. Vid 1800-talets mitt försågs huset med en hög salsvåning med dubbla vindar under tegeltak. Den södra flygeln av sten under tegeltak med både gavel- och långsidesingång tillkom troligen i början av 1800-talet.
Den norra flygeln, ett högt reveterat bulhus, uppfördes i Lau under 1700-talets senare del och flyttades till sitt nuvarande läge 1824 av dåvarande prosten Laurin.
Bakom norra flygeln står ett hemlighus i sten under tegeltak från 1800-talet. På tomtens norra del st...

Läs mer i eget fönster