Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BURS S:13 BURS FATTIGSTUGA Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_362

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BURS FATTIGSTUGA (akt.)
Gotland
Gotland

Hälso-, sjuk- och socialvård - Fattighus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Fattighus

BURS S:13

Historik

Fattigstugan uppfördes 1816 i sten under vildtäckt flistak. Huset har fyrdelad plan med en "lägenhet" om ett rum försett med öppen spis. Dess mitt har två förstugor med ingång från varje långsidas mitt.
Byggnaden var bebodd fram till 1949 och har endast genomgått obetydliga förändringar sedan sin tillkomsttid.
Till stugan hör en uthusbod i resvirke.
Tomten är till största del inhägnad av en bandtun och härpå finns en medeltida huggen grindstolpe från gården Flors i samma socken.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1988-12-19. Dnr 11.392-335-88