Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY BOMMEN 7 M.FL. ÖSTERMUR 13, ÖSTERMUR 14, ÖSTERMUR 16, ÖSTERMUR 18, ÖSTERMUR 22, ÖSTERMUR 28, ÖSTERMUR 29, ÖSTERMUR 5, ÖSTERMUR 6, ÖSTERMUR 7 Ny sökning Tillbaka till sökning

fd915506

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISBY, PARKMARK OCH TORG PÅ KLINTEN I VISBY (akt.), BOMMEN 2, BOMMEN 3, BOMMEN 5, BOMMEN 7, BÄGAREN 1, BÄGAREN 11, BÄGAREN 2, BÄGAREN 3, BÄGAREN 4, BÄGAREN 6, GLUGGEN 1, GLUGGEN 2, HÖJDEN 1, HÖJDEN 2, INNERSTADEN 1:1, KLINTEN 16, KLINTEN 9, KRUSET 11, (akt.), KRUSET 3, KRUSET 4, KRUSET 6, KRUSET 8, LÅSET 10, LÅSET 11, LÅSET 13, LÅSET 14, LÅSET 15, LÅSET 4, LÅSET 5, LÅSET 7, MUREN 12, MUREN 15, MUREN 3, MUREN 4, MUREN 5, MUREN 7, MYNTHUSET 2, NORRBACKE 10, (akt.), NORRBACKE 7, NORRBACKE 8, NORRBACKE 9, PORTEN 1, PORTEN 12, PORTEN 5, REMMAREN 13, REMMAREN 14, REMMAREN 16, REMMAREN 17, REMMAREN 5, REMMAREN 8, REMMAREN 9, SLÖJDSKOLAN 2, S:TA MARIA 29 (akt.), S:TA MARIA 30, S:TA MARIA 4, TORNET 10, TORNET 11, TORNET 13, TORNET 14, TORNET 2, TORNET 5, TORNET 6, TORNET 9, VINKELN 10, VINKELN 12, VINKELN 13, VINKELN 13, VINKELN 14, ÖSTERMUR 11, ÖSTERMUR 12 (akt.), ÖSTERMUR 13, ÖSTERMUR 14, ÖSTERMUR 16, ÖSTERMUR 18, ÖSTERMUR 22, ÖSTERMUR 28, ÖSTERMUR 29, ÖSTERMUR 5, ÖSTERMUR 6, ÖSTERMUR 7 (akt.)
Gotland
Gotland

Park och trädgård - Park

Stadsrum - Torg

Stadsrum - Gatumark

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Stadsrum - Park

Stadsrum - Gatumark

Stadsrum - Torg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VISBY ÖSTERMUR 29

VISBY ÖSTERMUR 28

VISBY ÖSTERMUR 22

VISBY ÖSTERMUR 18

VISBY ÖSTERMUR 16

VISBY ÖSTERMUR 14

VISBY ÖSTERMUR 13

VISBY ÖSTERMUR 12

VISBY ÖSTERMUR 11

VISBY ÖSTERMUR 7

VISBY ÖSTERMUR 6

VISBY ÖSTERMUR 5

VISBY VINKELN 14

VISBY VINKELN 13

VISBY VINKELN 12

VISBY VINKELN 10

VISBY TORNET 14

VISBY TORNET 13

VISBY TORNET 11

VISBY TORNET 10

VISBY TORNET 9

VISBY TORNET 6

VISBY TORNET 5

VISBY TORNET 2

VISBY SLÖJDSKOLAN 2

VISBY S:TA MARIA 30

VISBY S:TA MARIA 29

VISBY S:TA MARIA 4

VISBY REMMAREN 17

VISBY REMMAREN 16

VISBY REMMAREN 14

VISBY REMMAREN 13

VISBY REMMAREN 9

VISBY REMMAREN 8

VISBY REMMAREN 5

VISBY PORTEN 12

VISBY PORTEN 5

VISBY PORTEN 1

VISBY NORRBACKE 10

VISBY NORRBACKE 9

VISBY NORRBACKE 8

VISBY NORRBACKE 7

VISBY MYNTHUSET 2

VISBY MUREN 15

VISBY MUREN 12

VISBY MUREN 7

VISBY MUREN 5

VISBY MUREN 4

VISBY MUREN 3

VISBY LÅSET 15

VISBY LÅSET 14

VISBY LÅSET 13

VISBY LÅSET 11

VISBY LÅSET 10

VISBY LÅSET 7

VISBY LÅSET 5

VISBY LÅSET 4

VISBY KRUSET 11

VISBY KRUSET 8

VISBY KRUSET 6

VISBY KRUSET 4

VISBY KRUSET 3

VISBY KLINTEN 16

VISBY KLINTEN 9

VISBY INNERSTADEN 1:1

VISBY HÖJDEN 2

VISBY HÖJDEN 1

VISBY GLUGGEN 2

VISBY GLUGGEN 1

VISBY BÄGAREN 11

VISBY BÄGAREN 6

VISBY BÄGAREN 4

VISBY BÄGAREN 3

VISBY BÄGAREN 2

VISBY BÄGAREN 1

VISBY BOMMEN 7

VISBY BOMMEN 5

VISBY BOMMEN 3

VISBY BOMMEN 2

Historik

Klinten utgör ett geografiskt avgränsat område som med den höga klintkanten genomskär stadens östra del i NO-SV riktning och delar in den i en högre och en lägre del. Benämningen Klinten är vedertaget för den norra delen av området som i norr begränsas av Rackarbacken vid Norderport, i söder av Hästgatan innanför Österport, i öster av Östermur och i väster av klintkanten. Klinten omfattar delområdena Norderklint, Kyrkberget och Österklint. Det utgör ett i det närmaste homogent bebyggelseområde präglat av exploateringen under expansionen på 1700-talet.
Under medeltid och fram till 1700-talets början utgjorde större delen av Klinten å...

Läs mer i eget fönster