Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY ÖSTERMUR 26 KV ÖSTERMUR 26 (GAMLA BRANDSTATIONEN) Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1364-2553

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV ÖSTERMUR 26 (GAMLA BRANDSTATIONEN) (akt.)
Gotland
Gotland

Samhällsservice och teknisk försörjning - Spruthus

Samhällsservice och teknisk försörjning - Brandstation

Kultur och nöjesliv - Utställningslokal

VISBY ÖSTERMUR 26

Historik

KVARTERET ÖSTERMUR - Kvarteret Östermur utgör ett långsträckt område på den norra Klinten och sträcker sig längs ringmuren från Dalmanstornet i norr till Österport i söder. Mot väster angränsar kvarteret till Norra Murgatan, Klinttorget och Östra Tullgränd. Söder om Klinttorget breddas kvarteret och sträcker sig längre västerut från ringmuren för att sedan åter smalna av. Kvarteret är beläget på den östligaste delen av norra Klinten, som i äldre handlingar kallades Österklint. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Klinterotens fjärde kvarter med tomtnummer 161-182.
Den sydligaste delen av Östermur började beb...

Läs mer i eget fönster