Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY S:T LARS 7 M.FL. KV VALVET 3 OCH S:T LARS 7 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV VALVET 3 OCH S:T LARS 7 (akt.)
Gotland
Gotland

Handel och bankväsende - Packhus

Handel och bankväsende - Tullmagasin

Handel och bankväsende - Tullmagasin

VISBY S:T LARS 7

VISBY VALVET 3

Historik

KVARTERET VALVET - Kvarteret Valvet är rektangulärt till formen och beläget i den medeltida stadens absoluta kärna, strax väster om ruinerna Drotten och S:t Lars. Det är placerat mellan S:t Hansgatan i öster och Mellangatan i väster. De medeltida gränderna Travegränd och Funcks gränd avgränsar kvarteret i norr respektive söder. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Norderrotens första kvarter med tomtnummer 16-17, 26-27 och 36 samt S:t Hansrotens första kvarter med tomtnummer 18.
Under medeltiden var det nuvarande kvarteret uppdelat på tre, eller eventuellt fyra, mindre kvarter med mellanliggande gränder löpa...

Läs mer i eget fönster