Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY VALUTAN 2 FD APOTEKET VÄDUREN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FD APOTEKET VÄDUREN (akt.)
Gotland
Gotland

Hälso-, sjuk- och socialvård - Apotek

Hälso-, sjuk- och socialvård - Apotek

VISBY VALUTAN 2

Historik

KVARTERET VALUTAN - Kvarteret Valutan är beläget i den södra delen av innerstadens medeltida stadskärna. Det ligger i sluttningen mellan Strandgatan i nordväst, Mellangatan i sydost, Hästgatan i sydväst och Novgorodgränd i nordost. Under medeltiden var kvarteret uppdelat i två mindre kvarter, båda tätbebyggda med två sammanlänkade huslängor. Det finns medeltida murverk från sammanlagt nio stenhus i kvarteret. En del av dessa finns bevarade under mark och en ruin finns kvar ovan mark, på den västra fastigheten, Valutan 1. Kvarteret delades under medeltiden av en gränd i öst-västlig riktning. Gränden blev tomtmark då kvarteren slogs s...

Läs mer i eget fönster