Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY TUNNBINDAREN 7 KV TUNNBINDAREN 7 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1364-2322

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV TUNNBINDAREN 7 (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY TUNNBINDAREN 7

Historik

KVARTERET TUNNBINDAREN - Kvarteret Tunnbindaren är rektangulärt till formen och placerat i den östra delen av Visby innerstad. Tunnbindaregatan löper längs den nordvästra kvartersgränsen, Repslagaregränd längs den nordöstra, Södra Murgatan längs den sydöstra och Blockgränd löper längs den sydvästra gränsen. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Klinterotens tredje kvarter med tomtnummer 49, 55-61 och 67-72.
Kvarteret var på 1697 års karta upptagen som åkermark, förutom tre tomter i den östra delen längs Södra Murgatan med, från norr till söder, nummer 80, 60 respektive 166. På den mellersta av dessa tomter, v...

Läs mer i eget fönster