Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY TROSSEN 2 KV TROSSEN 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV TROSSEN 2 (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY TROSSEN 2

Historik

KVARTERET TROSSEN - Kvarteret Trossen ligger i den norra delen av Visbys medeltida stadskärna, nordväst om S:t Drottens ruin. Det gränsar till S:t Hansgatan i öster, Travegränd i söder, Mellangatan i väster och Valvgränd i norr. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Norderrotens första kvarter med tomtnummer 46 och 47 samt S:t Hansrotens första kvarter med tomtnummer 19-21.
Under medeltiden delades det nuvarande kvarteret Trossen på mitten av en gränd i öst-västlig riktning. Förmodligen var dessa två mindre kvarter tätt bebyggda med stenhus. Fem medeltida stenbyggnader finns bevarade i olika omfattning i den...

Läs mer i eget fönster