Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY TRAFIKEN 1 DONNERSKA HUSET I VISBY (FD RIKSBANKSHUSET) FD POSTHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DONNERSKA HUSET I VISBY (FD RIKSBANKSHUSET) FD POSTHUSET (akt.)
Gotland
Gotland

Handel och bankväsende - Handelshus och handelskompani

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Kommunikation - Posthus och poststation

Handel och bankväsende - Handelshus och handelskompani

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Kommunikation - Posthus och poststation

VISBY TRAFIKEN 1

Historik

KVARTERET TRAFIKEN - Kvarteret Trafiken är oregelbundet till formen och beläget i den västra delen av innerstaden. Till största delen tillhör det Hamnområdet men den nordöstra delen, med fastigheten Trafiken 1, tillhör Stadskärnan. Därför presenteras kvarterets fastigheter i skilda avsnitt. Kvarteret begränsas i sydost av Donners plats och Hamngatan, i nordväst av Cramérgatan, i nordost av Donnersgatan och i sydväst av Hamnplan. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Strandrotens första kvarter med delar av tomtnummer 54 och 61-62.
Under medeltiden utgjorde området som motsvarar kvarteret en stor del av den ga...

Läs mer i eget fönster