Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY SVARTBRODERN 3 DAHLSTRÖMSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DAHLSTRÖMSKA HUSET (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY SVARTBRODERN 3

Historik

KVARTERET SVARTBRODERN - Kvarteret Svartbrodern är rektangulärt till formen och ligger i Visby innerstads medeltida stadskärna, gränsande till Mellangatan i väster och S:t Hansgatan i öster, samt till Brännerigränd i norr och Rådstugugränd i söder. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret S:t Hansrotens första kvarter med tomtnummer 3 och Strandrotens tredje kvarter med tomtnummer 6.
Under medeltiden var kvarteret delat i två delar av en mellanliggande gränd, som löpte i öst-västlig riktning mellan S:t Hansgatan och Mellangatan. Kvarteren var sannolikt tätbebyggda under medeltiden. Flera byggnader med medeltida ...

Läs mer i eget fönster