Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eslöv kn, HARLÖSA 1:13 HARLÖSA DONATIONSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

P1050880.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HARLÖSA DONATIONSHUS (akt.)
Skåne
Eslöv

Hälso-, sjuk- och socialvård - Äldreboende - Ålderdomshem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Äldreboende - Ålderdomshem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Äldreboende - Ålderdomshem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Äldreboende

HARLÖSA 1:13

Historik

Som en påminnelse om forna tider och den gamla kyrkbyn i Harlösa, ligger Harlösa donationshus kvar än idag på sin ursprungliga plats. Donationshuset uppfördes mellan åren 1823-24 av friherre Carl Gustav von Schwerin, som mellan 1805-55 var ägare av Hjularöds och Harlösa säterier. Huset skulle tjäna som ålderdomshem för säteriets underlydande. I friherre von Schwerins donationsbrev av år 1832 kan man läsa direktiv för hur ålderdomshemmet skulle drivas: "Det skall utgöra bostad för åtta fattighjon vilka erhåller underhåll som ska årligen i evärdeliga tider utgå av Hjularöds och Harlösa säterier". När donationshuset stod färdigt 1824 s...

Läs mer i eget fönster