Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY STAPELN 4 M.FL. KV STAPELN 3 OCH 4 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV STAPELN 3 OCH 4 (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

VISBY STAPELN 4

VISBY STAPELN 3

Historik

KVARTERET STAPELN - Kvarteret Stapeln är ett rektangulärt format kvarter som är beläget strax öster om Visbys medeltida stadskärna. Det gränsar till Adelsgatan i sydöst, Klockgränd i sydväst, Vårdklockegatan i nordväst och Klockgjutaregränd i nordost. Adelsgatan är en gammal infartsväg till staden. Under 1600-talets mitt utgjorde marken för kvarteret åkermark. Kvarteret utgör ett av de sist planlagda kvarteren på denna del av Klinten. På kartan från 1696-97 är kvarteret utlagt med en ungefärlig omfattning, som dagens utan Klockgjutaregränd åt norr. Området omfattades vid den här tiden fortfarande främst av åker, med undantag av tre ...

Läs mer i eget fönster