Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Simrishamn kn, HAMMENHÖG 44:23 HAMMENHÖGS TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9815A6EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMMENHÖGS TINGSHUS (akt.)
Skåne
Simrishamn

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Arrest och häkte

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Rättsväsende - Tingshus

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Rättsväsende - Tingshus

HAMMENHÖG 44:23

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Järrestads och Ingelstads häraders tingshus är beläget vid landsvägen som sträcker sig genom samhället Hammenhög. Strax österut ligger gästgivargården som fortfarande har hotell- och restaurangverksamhet. Kyrkan ligger i närheten och järnvägen, som numera är uppbruten, löpte förbi samhället inte långt därifrån. Tingshuset är det tredje i Hammenhög.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-09-01

Järrestads och Ingelstads härader utgjorde tidigt en gemensam domsaga med tingsställe i Hammenhög. Häradernas sparbank, stiftad 1868, hade sitt huvudkontor i det äldsta tingshuset, som då var beläget söder om gästgivaregården. År 1880 planerade man enligt bevarade ritningar en större ombyggnad men istället uppfördes 1881 ett helt nytt tingshus väster om gästgiveriet. Tingshuset, ritat av stadsarkitekten P. Boisen i Ystad, är byggt av tegel i nygotisk stil med centralparti i två våningar och envånings sidopartier. Centralpartiet inrymmer tingssalen med samtida rikt utformade takmålningar. Vid husets baksida har 1914 och 1928 tillbygg...

Läs mer i eget fönster