Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY SLOTTET 2 KV SLOTTET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV SLOTTET (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VISBY SLOTTET 2

Historik

KVARTERET SLOTTET - Kvarteret Slottet är beläget i stadens södra del, strax ovanför Visby hamn och i omedelbar anslutning till slotts- och ringmuren. Det långsmala kvarteret sträcker sig längs slotts- och ringmuren i sydväst och avgränsas där av murresterna efter den så kallade Frustugan. I öster angränsar kvarteret till Södra Slottsgränd. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Strandrotens första kvarter med tomtnummer 39-41.
Under medeltiden ingick hela kvarteret i området för Visborgs slott. På uppmaning av Erik av Pommern påbörjades uppförandet av slottet år 1411. Slottets huvudbyggnad, Frustugan, uppförd...

Läs mer i eget fönster