Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY SKOLAN 2 KV SKOLAN 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV SKOLAN 2 (akt.)
Gotland
Gotland

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

VISBY SKOLAN 2

Historik

SKOLAN 2 - Fastigheten Skolan 2 sträcker sig i öst-västlig riktning och utgör kvarterets södra del, med långsidan i backen vid Brännerigränd. Tomtens utsträckning har varierat sedan medeltiden, då den för första gången bebyggdes. Ännu i mitten av 1600-talet utgjorde nuvarande fastighet ett eget kvarter, uppdelat på två tomter. I slutet av 1600-talet, när gränden blivit igenlagd, ingick tomterna nummer 366 och del av 59 i det område som nu utgör Skolan 2. Under 1700-talet ingick tomterna S:t Hansroten I:4 och del av 6, samt Strandroten III:5 i nuvarande fastighet.
Under 1200-talet bebyggdes fastigheten med en stenhuslänga som sträck...

Läs mer i eget fönster