Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY SKEPPSBRON 5 TORSMANSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSMANSKA HUSET (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY SKEPPSBRON 5

Historik

KVARTERET SKEPPSBRON - Kvarteret Skeppsbron är oregelbundet till formen och beläget i den sydvästra delen av innerstaden, invid den Inre hamnen. Före den nu rådande fastighetsindelningen utgjordes kvarteret av tomt nummer 51-54 i Strandrotens första kvarter.
Fram till 1700-talet utgjordes större delen av marken som idag motsvarar kvarteret Skeppsbron av en från hamnbassängen delvis frånskild vattensamling, kallad Ruddammen. Från Stora strandporten, i Hamngatans norra ände, ledde en stenlagd väg söderut förbi det sumpiga område som omfattar större delen av nuvarande Skeppsbron. Då vägen ofta var satt under vatten anlades 1732 en träs...

Läs mer i eget fönster