Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY SKEPPET 2 KV SKEPPET 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV SKEPPET 2 (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VISBY SKEPPET 2

Historik

KVARTERET SKEPPET - Kvarteret Skeppet är beläget i stadens södra del. Det är rektangulärt till formen och sträcker sig från sydväst till nordost. Kvarteret sluttar kraftigt, från Skeppargatan i öster ner mot Slottsterrassen i väster, och gränsar till Norra Slottsgränd i sydväst och till Blekhagsbacken i nordost. Kvarteret Skeppet benämndes tidigare Strandroten I med tomt nummer 42-45.
Från 1400-talets första hälft och fram till år 1679 ingick marken som motsvarar dagens kvarter i området för Visborgs slott. Dessförinnan torde marken ha varit obebyggd. Vissa arkeologiska iakttagelser har gjorts i form av rester av murverk, vilka trol...

Läs mer i eget fönster