Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY S:TA MARIA 37 JOHAN MÅLARES HUS Ny sökning Tillbaka till sökning

ff951315

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JOHAN MÅLARES HUS (akt.)
Gotland
Gotland

Handel och bankväsende - Packhus

Handel och bankväsende - Tullmagasin

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Handel och bankväsende - Tullmagasin

Handel och bankväsende - Packhus

VISBY S:TA MARIA 37

Historik

KVARTERET S:TA MARIA - S:ta Maria är ett av Visbys största kvarter. Det är långsmalt till formen och sträcker sig från Norderport i norr till Övre Finngränd i söder. I väster gränsar kvarteret till Norra Kyrkogatan, Västra Kyrkogatan och Ryska gränd. I öster avgränsas kvarteret av klintväggen, med undantag av den södra delen, som delvis är placerad ovanpå klinten och där gränsar till Nygatan i öster. Före den nu rådande fastighetsindelningen hörde kvarterets tomter till Klinteroten, Norderroten och S:t Hansroten.
I kvarterets södra del nedanför klintkanten ligger domkyrkan S:ta Maria, som började anläggas redan vid slutet av 1100-ta...

Läs mer i eget fönster