Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY S:T OLOF 24 KV S:T OLOF 24 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV S:T OLOF 24 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VISBY S:T OLOF 24

Historik

KVARTERET S:T OLOF - Kvarteret S:t Olof är placerat i stadens nordvästra del och omfattar förutom bostadsfastigheter även DBW:s botaniska trädgård. Kvarteret angränsar i öster till Tranhusgatan, i söder till Specksrum, Vattugränd och S:t Olofs gränd samt i väster till Studentallén. I norr angränsar kvarteret till Paviljongsplan och kvarteret Kräklan. Gränden Säcken skär genom kvarteret S:t Olofs sydöstra del, men grändens mellersta del är utlagd till tomtmark, och ingår där i fastigheterna S:t Olof 21 och 22.
Under medeltiden låg kvarteret S:t Olof norr om stadskärnan. Kvarteret och botaniska trädgården har undersökts arkeologiskt o...

Läs mer i eget fönster