Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tomelilla kn, SÖDRA BJÖRSTORP 1:1 SÖDRA BJÖRSTORPS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Södra Börnstorp gård 1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA BJÖRSTORPS GÅRD (akt.)
Skåne
Tomelilla

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Slott

SÖDRA BJÖRSTORP 1:1

Historik

Södra Björstorps gård uppfördes år 1775 av Mickael Malmström, som troligen var inspektör vid Andrarums alunbruk. Den åttakantiga gården är helt kringbyggd och består av tre bostads- och fem ekonomilängor. Bostadslängorna har souterrängvåningar åt trädgårdssidan. Byggnaderna är uppförda av gråsten, putsade och gulfärgade med vita fönster- och dörromfattningar, samt har tegeltak. Huvudlängan accentueras av en svängd homeja. I gårdens närhet finns en stallbyggnad och ett f.d. bränneri. Till gården leder en kilometerlång allé kantad av stengärdesgårdar.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den ...

Läs mer i eget fönster