Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, KRAPPERUP 19:1 HIMMELSTORP Ny sökning Tillbaka till sökning

Himmelstorpsgården 2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HIMMELSTORPSGÅRDEN (akt.), HIMMELSTORP (akt.)
Skåne
Höganäs

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

KRAPPERUP 19:1

Historik

Den kringbyggda gården Himmelstorp med sina korsvirkes- och gråstenslängor under stråtak utgör ett ovanligt välbevarat exempel på det byggnadskick som under 1800-talets första hälft kom att prägla de mindre skånska gårdarna utanför den egentliga slättbygden. Ekonomilängorna är karaktäristiska för trakten med väggar i korsvirke inåt gårdsplanen och yttre fasader i gråsten. Gården ligger i ett kulturlandskap med ålderdomlig prägel. Den disponeras och förvaltas av Kullens hembygdsförening.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksan...

Läs mer i eget fönster